दूध समानार्थी शब्द मराठी | dhud samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of dhud (दूध). दूध समानार्थी शब्द मराठी. दूध या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of dhud in Marathi.

दूध शब्दाचा समानार्थी शब्द

दूध या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण दूध या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. दूध या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना दूध चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

दूध या शब्दासाठी दुग्ध, पय, क्षीर हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of dhud in Marathi are dugdh, pay, kshir

शब्द समानार्थी
दूध दुग्ध, पय, क्षीर
dhud dugdh, pay, kshir

मी आशा करतो की तुम्हाला दूध या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला दूध या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dhud samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment