गणपती समानार्थी शब्द मराठी | ganpati samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of ganpati (गणपती). गणपती समानार्थी शब्द मराठी. गणपती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of ganpati in Marathi.

गणपती शब्दाचा समानार्थी शब्द

गणपती या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण गणपती या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. गणपती या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना गणपती चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

गणपती या शब्दासाठी गजानन, वक्रतुंड, लंबोदर, गजमुख, विघनहर्ता, विनायक, विकट, हेरंब, गणेश, विग्नेश, गौरीनंदन, गौरीसुत हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of ganpati in Marathi are gajanan, vakratund, lambodar, gajmukh, vighanaharta, vinayak, vikat, heramb, ganesh, vignesh, gaurinandan, gaurisut

शब्द समानार्थी
गणपती गजानन, वक्रतुंड, लंबोदर, गजमुख, विघनहर्ता, विनायक, विकट, हेरंब, गणेश, विग्नेश, गौरीनंदन, गौरीसुत
ganpati gajanan, vakratund, lambodar, gajmukh, vighanaharta, vinayak, vikat, heramb, ganesh, vignesh, gaurinandan, gaurisut

मी आशा करतो की तुम्हाला गणपती या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला गणपती या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in ganpati samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment