गरज समानार्थी शब्द मराठी | garaj samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of garaj (गरज). गरज समानार्थी शब्द मराठी. गरज या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of garaj in Marathi.

गरज शब्दाचा समानार्थी शब्द

गरज या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण गरज या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. गरज या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना गरज चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

गरज या शब्दासाठी आवश्यकता, निकड हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of garaj in Marathi are aavashakata, nikad

शब्द समानार्थी
गरज आवश्यकता, निकड
garaj aavashakata, nikad

मी आशा करतो की तुम्हाला गरज या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला गरज या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in garaj samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment