गौरव समानार्थी शब्द मराठी | gaurav samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of gaurav (गौरव). गौरव समानार्थी शब्द मराठी. गौरव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of gaurav in Marathi.

गौरव शब्दाचा समानार्थी शब्द

गौरव या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण गौरव या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. गौरव या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना गौरव चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

गौरव या शब्दासाठी अभिनंदन, सन्मान हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of gaurav in Marathi are abhinandan, sanman

शब्द समानार्थी
गौरव अभिनंदन, सन्मान
gaurav abhinandan, sanman.

मी आशा करतो की तुम्हाला गौरव या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला गौरव या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in gaurav samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment