काळोख समानार्थी शब्द मराठी | kalokha samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kalokha (काळोख). काळोख समानार्थी शब्द मराठी. काळोख या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kalokha in Marathi.

काळोख शब्दाचा समानार्थी शब्द

काळोख या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण काळोख या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. काळोख या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना काळोख चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

काळोख या शब्दासाठी अंधार, तिमिर, तम, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, अर्क, दिनमणी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of kalokha in Marathi are andhar, timir, tam

शब्द समानार्थी
काळोख अंधार, तिमिर, तम
kalokha andhar, timir, tam

मी आशा करतो की तुम्हाला काळोख या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला काळोख या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kalokha samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment