महा समानार्थी शब्द मराठी | maha samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of maha (महा). महा समानार्थी शब्द मराठी. महा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of maha in Marathi.

महा शब्दाचा समानार्थी शब्द

महा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण महा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. महा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना महा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

महा या शब्दासाठी महान, मोठा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of maha in Marathi are mahan, motha

शब्द समानार्थी
महा महान, मोठा
maha mahan, motha

मी आशा करतो की तुम्हाला महा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला महा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in maha samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment