माणूस समानार्थी शब्द मराठी | manus samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of manus (माणूस). माणूस समानार्थी शब्द मराठी. माणूस या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of manus in Marathi.

माणूस शब्दाचा समानार्थी शब्द

माणूस या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण माणूस या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. माणूस या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना माणूस चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

माणूस या शब्दासाठी मनुष्य, मनुज, मानव हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of manus in Marathi are manushy, manuj, manav

शब्द समानार्थी
माणूस मनुष्य, मनुज, मानव
manus manushy, manuj, manav

मी आशा करतो की तुम्हाला माणूस या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला माणूस या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in manus samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment