मासा समानार्थी शब्द मराठी | masa samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of masa (मासा). मासा समानार्थी शब्द मराठी. मासा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of masa in Marathi.

मासा शब्दाचा समानार्थी शब्द

मासा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मासा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मासा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मासा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मासा या शब्दासाठी मिन, मत्स्य हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of masa in Marathi are min, matsya

शब्द समानार्थी
मासा मिन, मत्स्य
masa min, matsya

मी आशा करतो की तुम्हाला मासा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मासा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in masa samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment