मुलगा समानार्थी शब्द मराठी | mulga samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of mulga (मुलगा). मुलगा समानार्थी शब्द मराठी. मुलगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of mulga in Marathi.

मुलगा शब्दाचा समानार्थी शब्द

मुलगा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मुलगा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मुलगा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मुलगा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मुलगा या शब्दासाठी सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of mulga in Marathi are sut, tanay, aatmaj, tanuj, putra, nandan

शब्द समानार्थी
मुलगा सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन
mulga sut, tanay, aatmaj, tanuj, putra, nandan.

मी आशा करतो की तुम्हाला मुलगा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मुलगा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in mulga samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment