नमस्कार समानार्थी शब्द मराठी | namaskar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of namaskar (नमस्कार). नमस्कार समानार्थी शब्द मराठी. नमस्कार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of namaskar in Marathi.

नमस्कार शब्दाचा समानार्थी शब्द

नमस्कार या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण नमस्कार या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. नमस्कार या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना नमस्कार चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

नमस्कार या शब्दासाठी वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of namaskar in Marathi are vandan, naman, pranipat, abhivadan

शब्द समानार्थी
नमस्कार वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन
namaskar vandan, naman, pranipat, abhivadan

मी आशा करतो की तुम्हाला नमस्कार या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला नमस्कार या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in namaskar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment