नोकर समानार्थी शब्द मराठी | nokar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of nokar (नोकर). नोकर समानार्थी शब्द मराठी. नोकर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of nokar in Marathi.

नोकर शब्दाचा समानार्थी शब्द

नोकर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण नोकर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. नोकर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना नोकर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

नोकर या शब्दासाठी चाकर, सेवक, दास हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of nokar in Marathi are chakar, sevak, das

शब्द समानार्थी
नोकर चाकर, सेवक, दास
nokar chakar, sevak, das.

मी आशा करतो की तुम्हाला नोकर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला नोकर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in nokar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment