पराक्रम समानार्थी शब्द मराठी | parakram samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of parakram (पराक्रम). पराक्रम समानार्थी शब्द मराठी. पराक्रम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of parakram in Marathi.

पराक्रम शब्दाचा समानार्थी शब्द

पराक्रम या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पराक्रम या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पराक्रम या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पराक्रम चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पराक्रम या शब्दासाठी शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of parakram in Marathi are shaurya, pratap, vikram, bahaduri

शब्द समानार्थी
पराक्रम शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी
parakram shaurya, pratap, vikram, bahaduri

मी आशा करतो की तुम्हाला पराक्रम या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पराक्रम या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in parakram samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment