पर्वत समानार्थी शब्द मराठी | parvat samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of parvat (पर्वत). पर्वत समानार्थी शब्द मराठी. पर्वत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of parvat in Marathi.

पर्वत शब्दाचा समानार्थी शब्द

पर्वत या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पर्वत या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पर्वत या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पर्वत चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पर्वत या शब्दासाठी अचल, नग, अद्री, गिरी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of parvat in Marathi are achal, nag, adri, giri

शब्द समानार्थी
पर्वत अचल, नग, अद्री, गिरी
parvat achal, nag, adri, giri

मी आशा करतो की तुम्हाला पर्वत या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पर्वत या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in parvat samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment