पत्नी समानार्थी शब्द मराठी | patni samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of patni (पत्नी). पत्नी समानार्थी शब्द मराठी. पत्नी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of patni in Marathi.

पत्नी शब्दाचा समानार्थी शब्द

पत्नी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पत्नी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पत्नी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पत्नी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पत्नी या शब्दासाठी भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of patni in Marathi are bharya, bayko, kalatra, ardhangi, kanta, dara, jaya

शब्द समानार्थी
पत्नी भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया
patni bharya, bayko, kalatra, ardhangi, kanta, dara, jaya,

मी आशा करतो की तुम्हाला पत्नी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पत्नी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in patni samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment