पाय समानार्थी शब्द मराठी | paya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of paya (पाय). पाय समानार्थी शब्द मराठी. पाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of paya in Marathi.

पाय शब्दाचा समानार्थी शब्द

पाय या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पाय या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पाय या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पाय चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पाय या शब्दासाठी पद, पाद, चरण हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of paya in Marathi are pad, paad, charan

शब्द समानार्थी
पाय पद, पाद, चरण
paya pad, paad, charan.

मी आशा करतो की तुम्हाला पाय या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पाय या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in paya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment