फुल समानार्थी शब्द मराठी | phool samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of phool (फुल). फुल समानार्थी शब्द मराठी. फुल या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of phool in Marathi.

फुल शब्दाचा समानार्थी शब्द

फुल या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण फुल या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. फुल या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना फुल चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

फुल या शब्दासाठी पुष्प, सुमन, कुसुम, सुम हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of phool in Marathi are pushp, suman, kusum, sum

शब्द समानार्थी
फुल पुष्प, सुमन, कुसुम, सुम
phool pushp, suman, kusum, sum

मी आशा करतो की तुम्हाला फुल या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला फुल या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in phool samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment