पोपट समानार्थी शब्द मराठी | popat samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of popat (पोपट). पोपट समानार्थी शब्द मराठी. पोपट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of popat in Marathi.

पोपट शब्दाचा समानार्थी शब्द

पोपट या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पोपट या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पोपट या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पोपट चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पोपट या शब्दासाठी शुक्र, राघू, रावा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of popat in Marathi are shikra, raghu, rava.

शब्द समानार्थी
पोपट शुक्र, राघू, रावा
popat shikra, raghu, rava.

मी आशा करतो की तुम्हाला पोपट या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पोपट या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in popat samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment