प्रघात समानार्थी शब्द मराठी | praghat samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of praghat (प्रघात). प्रघात समानार्थी शब्द मराठी. प्रघात या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of praghat in Marathi.

प्रघात शब्दाचा समानार्थी शब्द

प्रघात या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण प्रघात या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. प्रघात या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना प्रघात चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

प्रघात या शब्दासाठी चाल, पद्धत, रीत, रिवाज हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of praghat in Marathi are chal, padhat, rit, rivaj.

शब्द समानार्थी
प्रघात चाल, पद्धत, रीत, रिवाज
praghat chal, padhat, rit, rivaj.

मी आशा करतो की तुम्हाला प्रघात या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला प्रघात या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in praghat samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment