प्रासाद समानार्थी शब्द मराठी | prasad samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of prasad (प्रासाद). प्रासाद समानार्थी शब्द मराठी. प्रासाद या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of prasad in Marathi.

प्रासाद शब्दाचा समानार्थी शब्द

प्रासाद या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण प्रासाद या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. प्रासाद या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना प्रासाद चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

प्रासाद या शब्दासाठी वाडा, मंदीर हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of prasad in Marathi are vada, mandir.

शब्द समानार्थी
प्रासाद वाडा, मंदीर
prasad vada, mandir

मी आशा करतो की तुम्हाला प्रासाद या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला प्रासाद या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in prasad samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment