प्रसिद्ध समानार्थी शब्द मराठी | prasidha samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of prasidha (प्रसिद्ध). प्रसिद्ध समानार्थी शब्द मराठी. प्रसिद्ध या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of prasidha in Marathi.

प्रसिद्ध शब्दाचा समानार्थी शब्द

प्रसिद्ध या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण प्रसिद्ध या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. प्रसिद्ध या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना प्रसिद्ध चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

प्रसिद्ध या शब्दासाठी प्रख्यात, नामांकित, ख्यातनाम, विख्यात हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of prasidha in Marathi are prakhyat, namankit, khyatnam, vikhyat

शब्द समानार्थी
प्रसिद्ध प्रख्यात, नामांकित, ख्यातनाम, विख्यात
prasidha prakhyat, namankit, khyatnam, vikhyat

मी आशा करतो की तुम्हाला प्रसिद्ध या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला प्रसिद्ध या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in prasidha samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment