प्रवीण समानार्थी शब्द मराठी | pravin samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of pravin (प्रवीण). प्रवीण समानार्थी शब्द मराठी. प्रवीण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of pravin in Marathi.

प्रवीण शब्दाचा समानार्थी शब्द

प्रवीण या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण प्रवीण या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. प्रवीण या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना प्रवीण चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

प्रवीण या शब्दासाठी निपुण, कुशल, हुशार, पटू, तरबेज, निषणात हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of pravin in Marathi are nipun, kushal, hushar, patu, tarbej, nishnat

शब्द समानार्थी
प्रवीण निपुण, कुशल, हुशार, पटू, तरबेज, निषणात
pravin nipun, kushal, hushar, patu, tarbej, nishnat

मी आशा करतो की तुम्हाला प्रवीण या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला प्रवीण या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in pravin samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment