पृथ्वी समानार्थी शब्द मराठी | pruthvi samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of pruthvi (पृथ्वी). पृथ्वी समानार्थी शब्द मराठी. पृथ्वी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of pruthvi in Marathi.

पृथ्वी शब्दाचा समानार्थी शब्द

पृथ्वी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पृथ्वी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पृथ्वी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पृथ्वी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पृथ्वी या शब्दासाठी धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of pruthvi in Marathi are dharti, dharni, vasundhara, dharitri, bhu, bhumi, dhra, mahi, kshma, rsa

शब्द समानार्थी
पृथ्वी धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा
pruthvi dharti, dharni, vasundhara, dharitri, bhu, bhumi, dhra, mahi, kshma, rsa

मी आशा करतो की तुम्हाला पृथ्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पृथ्वी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in pruthvi samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment