पुढारी समानार्थी शब्द मराठी | pudhari samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of pudhari (पुढारी). पुढारी समानार्थी शब्द मराठी. पुढारी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of pudhari in Marathi.

पुढारी शब्दाचा समानार्थी शब्द

पुढारी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पुढारी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पुढारी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पुढारी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पुढारी या शब्दासाठी नेता, नायक, अग्रणी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of pudhari in Marathi are neta, nayak, agrani

शब्द समानार्थी
पुढारी नेता, नायक, अग्रणी
pudhari neta, nayak, agrani.

मी आशा करतो की तुम्हाला पुढारी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पुढारी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in pudhari samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment