पुरुष समानार्थी शब्द मराठी | purush samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of purush (पुरुष). पुरुष समानार्थी शब्द मराठी. पुरुष या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of purush in Marathi.

पुरुष शब्दाचा समानार्थी शब्द

पुरुष या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पुरुष या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पुरुष या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पुरुष चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पुरुष या शब्दासाठी नर, मर्द हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of purush in Marathi are nar, mard, 

शब्द समानार्थी
पुरुष नर 
purush nar

मी आशा करतो की तुम्हाला पुरुष या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पुरुष या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in purush samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment