अंधार समानार्थी शब्द मराठी | andhar samanarthi shabd in Marathi

अंधार समानार्थी शब्द मराठी | andhar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of andhar (अंधार). अंधार समानार्थी शब्द मराठी. अंधार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of andhar in Marathi.

अंधार शब्दाचा समानार्थी शब्द

अंधार या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अंधार या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अंधार या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अंधार चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अंधार या शब्दासाठी काळोख, तिमीर, तम हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of andhar in Marathi are Kalokh, Timir, Tam

शब्द समानार्थी
अंधार काळोख, तिमीर, तम
andhar Kalokh, Timir, Tam

मी आशा करतो की तुम्हाला अंधार या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अंधार या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in andhar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment