गंध समानार्थी शब्द मराठी | gandh samanarthi shabd in Marathi

गंध समानार्थी शब्द मराठी | gandh samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of gandh (गंध). गंध समानार्थी शब्द मराठी. गंध या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of gandh in Marathi.

गंध शब्दाचा समानार्थी शब्द

गंध या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण गंध या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. गंध या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना गंध चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

गंध या शब्दासाठी वास, दरवळ हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of gandh in Marathi are vaas, darval

शब्द समानार्थी
गंध वास, दरवळ
gandh vaas, darval

मी आशा करतो की तुम्हाला गंध या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला गंध या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in gandh samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment