लघुता समानार्थी शब्द मराठी | laghuta samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of laghuta (लघुता). लघुता समानार्थी शब्द मराठी. लघुता या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of laghuta in Marathi.

लघुता शब्दाचा समानार्थी शब्द

लघुता या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण लघुता या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. लघुता या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना लघुता चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

लघुता या शब्दासाठी लहान, कमीपणा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of laghuta in Marathi are lahan, kamipana

शब्द समानार्थी
लघुता लहान, कमीपणा
laghuta lahan, kamipana.

मी आशा करतो की तुम्हाला लघुता या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला लघुता या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in laghuta samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment