लक्ष्मी समानार्थी शब्द मराठी | lakshmi samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of lakshmi (लक्ष्मी). लक्ष्मी समानार्थी शब्द मराठी. लक्ष्मी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of lakshmi in Marathi.

लक्ष्मी शब्दाचा समानार्थी शब्द

लक्ष्मी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण लक्ष्मी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. लक्ष्मी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना लक्ष्मी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

लक्ष्मी या शब्दासाठी श्री, रमा, कमला, इंदिरा, पद्मा, वैष्णवी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of lakshmi in Marathi are shree, rama, kamala, endira, padma, vaishnavi

शब्द समानार्थी
लक्ष्मी श्री, रमा, कमला, इंदिरा, पद्मा, वैष्णवी
lakshmi shree, rama, kamala, endira, padma, vaishnavi

मी आशा करतो की तुम्हाला लक्ष्मी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला लक्ष्मी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in lakshmi samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment