मेघ समानार्थी शब्द मराठी | megh samanarthi shabd in Marathi

  

मेघ समानार्थी शब्द मराठी | megh samanarthi shabd in Marathi

Samanarthi Shabd of megh (मेघ). मेघ समानार्थी शब्द मराठी. मेघ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of megh in Marathi.

मेघ शब्दाचा समानार्थी शब्द

मेघ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मेघ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मेघ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मेघ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मेघ या शब्दासाठी ढग, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of megh in Marathi are Dhag, jalad, payodhar, abhra, ambud, Nirad, payod, abd, ghan

शब्द समानार्थी
मेघ ढग, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन
megh Dhag, jalad, payodhar, abhra, ambud, Nirad, payod, abd, ghan

मी आशा करतो की तुम्हाला मेघ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मेघ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in megh samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment