नदी समानार्थी शब्द मराठी | nadi samanarthi shabd in Marathi

 

नदी समानार्थी शब्द मराठी | nadi samanarthi shabd in Marathi

 Samanarthi Shabd of nadi (नदी). नदी समानार्थी शब्द मराठी. नदी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of nadi in Marathi.

नदी शब्दाचा समानार्थी शब्द

नदी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण नदी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. नदी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना नदी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

नदी या शब्दासाठी सरिता, तटिनी, तरंगिणी, जलवाहिनी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of nadi in Marathi are sarita, tathini, tarangini, jalvahini

शब्द समानार्थी
नदी सरिता, तटिनी, तरंगिणी, जलवाहिनी
nadi sarita, tathini, tarangini, jalvahini

मी आशा करतो की तुम्हाला नदी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला नदी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in nadi samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment