नाव समानार्थी शब्द मराठी | nav samanarthi shabd in Marathi

नाव समानार्थी शब्द मराठी | nav samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of nav (नाव). नाव समानार्थी शब्द मराठी. नाव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of nav in Marathi.

नाव शब्दाचा समानार्थी शब्द

नाव या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण नाव या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. नाव या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना नाव चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

नाव या शब्दासाठी होडी, नौका, तर हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of nav in Marathi are hodi, nauka, tar

शब्द समानार्थी
नाव होडी, नौका, तर
nav hodi, nauka, tar

मी आशा करतो की तुम्हाला नाव या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला नाव या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in nav samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment