पक्षी समानार्थी शब्द मराठी | pakshi samanarthi shabd in Marathi

पक्षी समानार्थी शब्द मराठी | pakshi samanarthi shabd in Marathi

 Samanarthi Shabd of pakshi (पक्षी). पक्षी समानार्थी शब्द मराठी. पक्षी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of pakshi in Marathi.

पक्षी शब्दाचा समानार्थी शब्द

पक्षी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पक्षी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पक्षी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पक्षी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पक्षी या शब्दासाठी पाखरू, खग, विहंग, व्दिज, अंडज हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrathi shabd of pakshi in Marathi are pakharu, khag, vihang, dvij, andaj

शब्द समानार्थी
पक्षी पाखरू, खग, विहंग, व्दिज, अंडज
pakshi pakharu, khag, vihang, dvij, andaj

मी आशा करतो की तुम्हाला पक्षी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पक्षी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in pakshi samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment