प्रेम समानार्थी शब्द मराठी | prem samanarthi shabd in Marathi

प्रेम समानार्थी शब्द मराठी | prem samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of prem (प्रेम). प्रेम समानार्थी शब्द मराठी. प्रेम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of prem in Marathi.

प्रेम शब्दाचा समानार्थी शब्द

प्रेम या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण प्रेम या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. प्रेम या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना प्रेम चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

प्रेम या शब्दासाठी प्रीती, माया, जिव्हाळा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of prem in Marathi are priti, maaya, jivhala

शब्द समानार्थी
प्रेम प्रीती, माया, जिव्हाळा
prem priti, maaya, jivhala

मी आशा करतो की तुम्हाला प्रेम या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला प्रेम या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in prem samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment