राग समानार्थी शब्द मराठी | raag samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of raag (राग). राग समानार्थी शब्द मराठी. राग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of raag in Marathi.

राग शब्दाचा समानार्थी शब्द

राग या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण राग या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. राग या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना राग चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

राग या शब्दासाठी संताप, क्रोध, त्वेष, रोष, कोप हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of raag in Marathi are santap, krodh, tvesh, rosh, kop.

शब्द समानार्थी
राग संताप, क्रोध, त्वेष, रोष, कोप
raag santap, krodh, tvesh, rosh, kop.

मी आशा करतो की तुम्हाला राग या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला राग या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in raag samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment