राजा समानार्थी शब्द मराठी | raja samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of raja (राजा). राजा समानार्थी शब्द मराठी. राजा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of raja in Marathi.

राजा शब्दाचा समानार्थी शब्द

राजा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण राजा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. राजा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना राजा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

राजा या शब्दासाठी  भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of raja in Marathi are bhupati. bhup, nrup, naresh, narendra, bhupal, nrupati, raay, lokpaal, bhumipaal, pruthvi, pati, prajapati, bhupendra

शब्द समानार्थी
राजा  भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र
raja bhupati. bhup, nrup, naresh, narendra, bhupal, nrupati, raay, lokpaal, bhumipaal, pruthvi, pati, prajapati, bhupendra

मी आशा करतो की तुम्हाला राजा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला राजा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in raja samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment