रस्ता समानार्थी शब्द मराठी | rasta samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of rasta (रस्ता). रस्ता समानार्थी शब्द मराठी. रस्ता या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of rasta in Marathi.

रस्ता शब्दाचा समानार्थी शब्द

रस्ता या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण रस्ता या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. रस्ता या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना रस्ता चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

रस्ता या शब्दासाठी मार्ग, पथ, वाट, पंथ हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of rasta in Marathi are marg, path, vat, panth.

शब्द समानार्थी
रस्ता मार्ग, पथ, वाट, पंथ
rasta marg, path, vat, panth

मी आशा करतो की तुम्हाला रस्ता या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला रस्ता या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in rasta samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment