रात्र समानार्थी शब्द मराठी | ratra samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of ratra (रात्र). रात्र समानार्थी शब्द मराठी. रात्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of ratra in Marathi.

रात्र शब्दाचा समानार्थी शब्द

रात्र या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण रात्र या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. रात्र या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना रात्र चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

रात्र या शब्दासाठी रजनी, यामिनी, निशा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of ratra in Marathi are rajni, yaamini, nisha.

शब्द समानार्थी
रात्र रजनी, यामिनी, निशा
ratra rajni, yaamini, nisha

मी आशा करतो की तुम्हाला रात्र या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला रात्र या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in ratra samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment