सह्याद्री समानार्थी शब्द मराठी | sahyadri samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sahyadri (सह्याद्री). सह्याद्री समानार्थी शब्द मराठी. सह्याद्री या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sahyadri in Marathi.

सह्याद्री समानार्थी शब्द मराठी | sahyadri samanarthi shabd in Marathi

सह्याद्री शब्दाचा समानार्थी शब्द

सह्याद्री या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण सह्याद्री या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. सह्याद्री या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना सह्याद्री चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

सह्याद्री या शब्दासाठी सह्यपर्वत, सह्याचल, सह्यागिरी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of sahyadri in Marathi are sahyaparvat, sahyachal, sahyagiri

शब्द समानार्थी
सह्याद्री सह्यपर्वत, सह्याचल, सह्यागिरी
sahyadri sahyaparvat, sahyachal, sahyagiri

मी आशा करतो की तुम्हाला सह्याद्री या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला सह्याद्री या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sahyadri samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment