सकल समानार्थी शब्द मराठी | sakal samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sakal (सकल). सकल समानार्थी शब्द मराठी. सकल या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sakal in Marathi.

सकल समानार्थी शब्द मराठी | sakal samanarthi shabd in Marathi

सकल शब्दाचा समानार्थी शब्द

सकल या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण सकल या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. सकल या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना सकल चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

सकल या शब्दासाठी समस्त, सर्व, अखिल, निखिल, सगळा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of sakal in Marathi are samast, sarv, akhil, nikhil,

शब्द समानार्थी
सकल समस्त, सर्व, अखिल, निखिल, सगळा
sakal samast, sarv, akhil, nikhil,

मी आशा करतो की तुम्हाला सकल या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला सकल या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sakal samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment