समुद्र समानार्थी शब्द मराठी | samudra samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of samudra (समुद्र). समुद्र समानार्थी शब्द मराठी. समुद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of samudra in Marathi.

समुद्र समानार्थी शब्द मराठी | samudra samanarthi shabd in Marathi

समुद्र शब्दाचा समानार्थी शब्द

समुद्र या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण समुद्र या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. समुद्र या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना समुद्र चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

समुद्र या शब्दासाठी सागर, उद्दी, सिंधू, अर्णव, अंबुध्दी, पयोधी, जलधी, वारीराशी, रत्नाकर हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of samudra in Marathi are sagar, sindhu, arnav, ambudhi, payodhi, jaladhi, varirashi, ratnakar

शब्द समानार्थी
समुद्र सागर, उद्दी, सिंधू, अर्णव, अंबुध्दी, पयोधी, जलधी, वारीराशी, रत्नाकर
samudra sagar, sindhu, arnav, ambudhi, payodhi, jaladhi, varirashi, ratnakar

मी आशा करतो की तुम्हाला समुद्र या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला समुद्र या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in samudra samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment