संघर्ष समानार्थी शब्द मराठी | sangharsh samanarthi shabd in marathi

  Samanarthi Shabd of sangharsh (संघर्ष). संघर्ष समानार्थी शब्द मराठी. संघर्ष या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sangharsh in Marathi.

संघर्ष समानार्थी शब्द मराठी |  sangharsh samanarthi shabd in marathi

संघर्ष शब्दाचा समानार्थी शब्द

संघर्ष या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण संघर्ष या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. संघर्ष या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना संघर्ष चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

संघर्ष या शब्दासाठी कलह, झगडा, टक्कर, भांडण हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of sangharsh in Marathi are kalah, takkar, bhandan

शब्द समानार्थी
संघर्ष कलह, झगडा, टक्कर, भांडण
sangharsh kalah, takkar, bhandan

मी आशा करतो की तुम्हाला संघर्ष या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला संघर्ष या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sangharsh samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment