संहार समानार्थी शब्द मराठी | sanhar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sanhar (संहार). संहार समानार्थी शब्द मराठी. संहार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sanhar in Marathi.

संहार समानार्थी शब्द मराठी | sanhar samanarthi shabd in Marathi

संहार शब्दाचा समानार्थी शब्द

संहार या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण संहार या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. संहार या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना संहार चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

संहार या शब्दासाठी नाश, विध्वंस, विनाश, सर्वनाश हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of sanhar in Marathi are naash, vidhwans, vinash, sarvnash

शब्द समानार्थी
संहार नाश, विध्वंस, विनाश, सर्वनाश
sanhar naash, vidhwans, vinash, sarvnash

मी आशा करतो की तुम्हाला संहार या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला संहार या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sanhar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment