संसर्ग समानार्थी शब्द मराठी | sansarg samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sansarg (संसर्ग). संसर्ग समानार्थी शब्द मराठी. संसर्ग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sansarg in Marathi.

संसर्ग समानार्थी शब्द मराठी | sansarg samanarthi shabd in Marathi

संसर्ग शब्दाचा समानार्थी शब्द

संसर्ग या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण संसर्ग या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. संसर्ग या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना संसर्ग चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

संसर्ग या शब्दासाठी संपर्क , संबंध, सहवास हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of sansarg in Marathi are sampark, sambandh, sahvaas

शब्द समानार्थी
संसर्ग संपर्क , संबंध, सहवास
sansarg sampark, sambandh, sahvaas

मी आशा करतो की तुम्हाला संसर्ग या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला संसर्ग या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sansarg samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment