शंकर समानार्थी शब्द मराठी | shankar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of shankar (शंकर). शंकर समानार्थी शब्द मराठी. शंकर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of shankar in Marathi.

शंकर समानार्थी शब्द मराठी | shankar samanarthi shabd in Marathi

शंकर शब्दाचा समानार्थी शब्द

शंकर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण शंकर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. शंकर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना शंकर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

शंकर या शब्दासाठी महेश, त्र्यंबक, रुद्र, भालचंद्र, चंद्रशेखर, पार्वतीश, महादेव, सदाशिव, कैलासनाथ, महेश्वर, नीलकंठ, शिव, सांब, दिगंबर, त्रिनेत्र हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of shankar in Marathi are mahesh, trambak, rudra, bhalchandra, chandrashekhar, paarvtish, mahadev, sadashiv, kailasnath, maheshwar, nilkanth, shiv, samb, digambar, trinetra

शब्द समानार्थी
शंकर महेश, त्र्यंबक, रुद्र, भालचंद्र, चंद्रशेखर, पार्वतीश, महादेव, सदाशिव, कैलासनाथ, महेश्वर, नीलकंठ, शिव, सांब, दिगंबर, त्रिनेत्र
shankar mahesh, trambak, rudra, bhalchandra, chandrashekhar, paarvtish, mahadev, sadashiv, kailasnath, maheshwar, nilkanth, shiv, samb, digambar, trinetra

मी आशा करतो की तुम्हाला शंकर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला शंकर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in shankar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment