शेतकरी समानार्थी शब्द मराठी | shetkari samanarthi shabd in Marathi

Samanarthi Shabd of shetkari (शेतकरी). शेतकरी समानार्थी शब्द मराठी. शेतकरी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of shetkari in Marathi.

शेतकरी समानार्थी शब्द मराठी | shetkari samanarthi shabd in Marathi

शेतकरी शब्दाचा समानार्थी शब्द

शेतकरी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण शेतकरी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. शेतकरी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना शेतकरी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

शेतकरी या शब्दासाठी कृषक, कृषिवल हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of shetkari in Marathi are krushak, krushival

शब्द समानार्थी
शेतकरी कृषक, कृषिवल
shetkari krushak, krushival

मी आशा करतो की तुम्हाला शेतकरी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला शेतकरी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in shetkari samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment