वाघ समानार्थी शब्द मराठी | vaagh samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vaagh (वाघ). वाघ समानार्थी शब्द मराठी. वाघ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vaagh in Marathi.

वाघ समानार्थी शब्द मराठी | vaagh samanarthi shabd in Marathi

वाघ शब्दाचा समानार्थी शब्द

वाघ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वाघ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वाघ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वाघ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वाघ या शब्दासाठी व्याघ्र, शार्दूल हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of vaagh in Marathi are vyaaghra, shardul

शब्द समानार्थी
वाघ व्याघ्र, शार्दूल
vaagh vyaaghra, shardul

मी आशा करतो की तुम्हाला वाघ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वाघ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vaagh samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment