वल्लरी समानार्थी शब्द मराठी | vallari samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vallari (वल्लरी). वल्लरी समानार्थी शब्द मराठी. वल्लरी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vallari in Marathi.

वल्लरी समानार्थी शब्द मराठी | vallari samanarthi shabd in Marathi

 वल्लरी शब्दाचा समानार्थी शब्द

वल्लरी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वल्लरी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वल्लरी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वल्लरी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वल्लरी या शब्दासाठी वेल, लता हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of vallari in Marathi are vel, lata

शब्द समानार्थी
वल्लरी वेल, लता
vallari vel, lata

मी आशा करतो की तुम्हाला ब्रम्हदेव या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला ब्रम्हदेव या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bhramhadev samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment