वानगी समानार्थी शब्द मराठी | vanagi samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vanagi (वानगी). वानगी समानार्थी शब्द मराठी. वानगी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vanagi in Marathi.

वानगी समानार्थी शब्द मराठी | vanagi samanarthi shabd in Marathi

वानगी शब्दाचा समानार्थी शब्द

वानगी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वानगी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वानगी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वानगी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वानगी या शब्दासाठी उदाहरन, दाखला हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of vanagi in Marathi are udaharan, dakhla

शब्द समानार्थी
वानगी उदाहरन, दाखला
vanagi udaharan, dakhla

मी आशा करतो की तुम्हाला वानगी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वानगी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vanagi samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment