वानर समानार्थी शब्द मराठी | vanar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vanar (वानर). वानर समानार्थी शब्द मराठी. वानर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vanar in Marathi.

वानर समानार्थी शब्द मराठी | vanar samanarthi shabd in Marathi

वानर शब्दाचा समानार्थी शब्द

वानर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वानर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वानर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वानर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वानर या शब्दासाठी मर्कट, कपी, शाखामृग हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of vanar in Marathi are markat, kapi, shakhamrug

शब्द समानार्थी
वानर मर्कट, कपी, शाखामृग
vanar markat, kapi, shakhamrug

मी आशा करतो की तुम्हाला वानर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वानर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vanar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment