वस्त्र समानार्थी शब्द मराठी | vastra samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vastra (वस्त्र). वस्त्र समानार्थी शब्द मराठी. वस्त्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vastra in Marathi.

वस्त्र समानार्थी शब्द मराठी | vastra samanarthi shabd in Marathi

वस्त्र शब्दाचा समानार्थी शब्द

वस्त्र या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वस्त्र या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वस्त्र या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वस्त्र चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वस्त्र या शब्दासाठी वसना, अंबर, पट हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of vastra in Marathi are vasana, ambar, pat

शब्द समानार्थी
वस्त्र वसना, अंबर, पट
vastra vasana, ambar, pat

मी आशा करतो की तुम्हाला वस्त्र या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वस्त्र या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vastra samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment